Follow us on
       
 
 
นานาสาระกับกงสุล
 

1. ชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

2. การใช้พาสพอร์ตสำหรับผู้มี 2 สัญชาติและถือพาสพอร์ต 2 เล่ม

3. รู้หรือยังว่าทะเบียนบ้านกลางคืออะไร ?

4. การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

5. การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

7. การทำสูติบัตรไทยให้เด็กที่เกิดในอเมริกา

8. การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาเข้าทะเบียนบ้านไทย

9. คำเเนะนำสำหรับคนไทยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10. การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ

11. การให้ความช่วยเหลือเมื่อคนไทยเสียชีวิตในนครลอสแอนเจลิสเมืองใกล้เคียงและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

12. การปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการในแคลิฟอร์เนีย

13. ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา

14. แนวทางการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับคนไทยที่ต้องการมาทำงานในสหรัฐฯ

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77