Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบอร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

66385558_10156162033740974_1525971686648709120_n.jpg


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 11/15 ของปีงบประมาณ 2562 และเป็นครั้งที่ 4/5 ที่จัดขึ้นในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยและไทย-อเมริกันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 203 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 33 ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 30 รายการ รวมทั้งสิ้น 266 รายการ

นอกจากการให้บริการงานเอกสารแล้ว สมาคมพยาบาลไทยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียยังร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและสุขภาพฟันแก่ชุมชนไทยด้วย โดยมีผู้รับบริการกว่า 250 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 5 คน ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดมงคลรัตนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองเบิร์คเลย์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

กงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมึขึ้นที่วัดมงคลวราราม มลรัฐยูทาห์ ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


66286235_10156162034045974_3346132479701417984_n.jpg

66172946_10156162033765974_3786988972597575680_n.jpg

66058867_10156162034055974_8230817923816488960_n.jpg

66032837_10156162033900974_4477615358697537536_n.jpg

66021578_10156162033910974_8864126605551730688_n.jpg

admin
9 กรกฎาคม 2562

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77