Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ และคณะอาสาสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project 2019) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่และผู้ปกครอง จำนวน 190 คน รวมทั้งคณะอาสาสมัครโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน อีก 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเยาวชน รวมทั้งได้ให้โอวาทแก่เยาวชนและอาสาสมัคร และขอให้ทุกคนใช้โอกาสในการเยือนไทยในปีซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และจะมีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำความรู้จักกับความเป็นไทยในทุกมิติ และสัมผัสถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง และเพื่อเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยขอให้ทุกคนรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ และนำประสบการณ์ครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสังคมสหรัฐฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า 186 ปี ทั้งนี้ เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายและถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองกับเยาวชน อาสาสมัครและผู้ปกครอง

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ มีจุดเริ่มมาจากโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่นเมื่อปี 2533 เพื่อนำคณะเยาวชนไทยที่เรียนนาฏศิลป์ที่วัดไทยลอสแองเจลิสและผู้ปกครองกลับไปเยือนและแสดงนาฏศิลป์ที่ประเทศไทย ต่อมาได้จัดต่อเนื่องเป็นโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่ไม่ได้เรียนนาฏศิลป์มีโอกาสเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความรู้สึกผูกพันกับสังคมและประเทศไทย มีกำหนดจัดทุก ๆ 2 ปี สำหรับโครงการฯ ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 และเป็นรูปแบบที่ชุมชนไทยในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรปและออสเตรเลีย นำไปจัดโครงการในลักษณะเดียวกันด้วย

คณะเยาวชนไทยฯ จะพำนักอยู่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำหนดเข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เลี้ยงอาหารกลางวันทหารผ่านศึก เลี้ยงอาหารเด็กสถานสงเคราะห์บ้านปากเกร็ด และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ นอกจากนี้ มีนัดหมายเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนการไปทัศนศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับเยาวชนอาสาสมัครเชื้อสายไทย-อเมริกัน จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Thai American Friendship Project 2019 เป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย
เพื่อเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างสองประเทศ เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนไทยในสังคมสหรัฐฯ ต่อไปด้วย

รับชมบันทึกภาพที่: https://www.youtube.com/watch?v=_FCz09pGEL8

65611285_10156152383555974_2518595219243401216_n.jpg

65629686_10156152384325974_6360756744724938752_o.jpg

65651932_10156152383695974_5109077200200531968_o.jpg

65764950_10156152383595974_1532790591476203520_o.jpg

65903321_10156152383975974_6220934638454439936_o.jpg

65928833_10156152384060974_940327624251539456_o.jpg

65986553_10156152384115974_720925675271225344_n.jpg

66080924_10156152383635974_677951082910973952_o.jpg

admin
9 กรกฎาคม 2562

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77