Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ปฐมนิเทศส่งเยาวชนไทย-อเมริกันเยือนไทยภายใต้โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน 2019

65376552_10156131497805974_7508134077912842240_o.jpg

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เยาวชนไทย-อเมริกัน จำนวน 5 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน หรือ Thai American Friendship Project (TAFP) 2019 ได้เข้ารับการปฐมนิเทศที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ งานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย รวมทั้งข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย


ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ให้โอวาทและคำแนะนำ โดยเน้นถึงบทบาทสำคัญของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนของไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ที่กลับสู่สังคมอเมริกัน เยาวชนไทย-อเมริกันที่เข้าร่วมโครงการ TAFP 2019 จำนวน 5 คน มาจากเมืองและมลรัฐต่าง ๆ ทั่วเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประกอบด้วย

1. Ms. Tasha Boyer จากเมือง Chugiak รัฐ Alaska จบการศึกษาจาก Yale University

2. Ms. Monica Pornpitak Campbell จากเมือง Los Angeles รัฐ California กำลังศึกษาอยู่ที่ UC Los Angeles

3. Mr. Sky Chiean Kumtong จากเมือง Los Angeles รัฐ California จบการศึกษาจาก UC San Diego

4. Ms. Thutchada Visaijorn จากเมือง San Diego รัฐ California จบการศึกษาจาก UC San Diego

5. Ms. Pukjera Jena Rungreang จากเมือง Los Angeles รัฐ California
จบการศึกษาจาก California State University Northridge

โดยทั้ง 5 คนได้ผ่านการคัดเลือกทั้งข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 12 คน

เยาวชนไทย-อเมริกันทั้ง 5 คน ได้ออกเดินทางไปประเทศในคืนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในทุกแง่มุมรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จะเดินทางกลับในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562

TAFP เป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2560โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต การดำเนินโครงการฯในปีที่ผ่าน ๆ มาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยช่วยเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านทางผู้เข้าร่วมโครงการ TAFP ซึ่งทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยในสหรัฐฯ ด้วย ขณะเดียวกันเยาวชนในประเทศไทยก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและได้ตระหนักว่ายังมีคนเชื้อสายไทยในต่างแดนที่มีความรักและผูกพันกับประเทศไทย

64934000_10156131497930974_8307280586637049856_o.jpg

65054398_10156131497770974_9077260715483463680_o.jpg


65306185_10156131497875974_351989290214883328_o.jpg

admin
5 กรกฎาคม 2562

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77